műszakirajz

Szolgáltatásainkról

Cégünk 1992-ben alakult, azóta a rendszeres fejlődés eredményeképp az épületgépészet több területén is képviseljük magunkat, úgymint a tervezés, az ellenőrzés, és a szakértői oldalról is jelen vagyunk. Az alábbi területek összes ágában aktívan részt is veszünk.
Épületgépészeti tervezés

térképFőbb tevékenységi körünk a lakó,- kommunális- és ipari épületek részére az épületgépészeti tervezésének teljes skáláját felöleli, úgy, mint vízellátás, csatornázás, gázellátás, központi fűtés, hűtés, szellőzés és klímatechnika.

Az épületgépészeti tervezésünk részei:


- az épületgépészeti számítások, az épületek energetikai méretezése, energiateljesítményének kiszámítása (a jogszabályban rögzített esetekben és részletezéssel),
- épületgépészeti rendszertervezés, a vezetékhálózatok és berendezések méretezése a teljesítmény- és fogyasztási adatok számításon alapuló értékeivel.

Igazságügyi szakértés
térképIgazságügyi szakértő feladatunk, hogy a bíróságok, az ügyészségek, a rendőrség, vagy a jogszabályban meghatározott más hatósági kirendelés, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleményünkkel segítsük a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését. Így igazságügyi szakértőként a jogszolgáltatásban kettős feladatkört töltünk be: a felderítést, illetve a bizonyítást szolgáltatjuk. Ennek megfelelően módszereket és eszközöket alkalmazunk, adaptálunk, illetve hozunk létre a bizonyítékok felkutatására, valamint a szakértői módszerekkel feltárt tények értékelésére, azok bizonyítási eszközként történő felhasználásra. Szakértőként kutató, fejlesztő tevékenységgel korszerű módszerek és eszközök segítségével és az alkalmazás érdekében, illetve a konkrét ügyekben szakértői vizsgálatot folytatunk, amelyek eredményeként szakvéleményt, vagyis bizonyítási eszközt hozunk létre.
Tervellenőrzés
térkép Az épületgépészeti tervellenőri tevékenységünket meghatározza az Építési Törvény, mely az építőipar alaptörvénye. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Kormányrendelet megváltoztatta az építőipari kivitelezési tevékenység kezdésének szabályait.
Az építőipari kivitelezést megkezdeni csak a szabályszerű tervellenőri nyilatkozattal lehetséges.
A tervellenőri tevékenységünk a kivitelezési tervdokumentáció tartalmának, az építés minőségének, a szakszerű kivitelezés biztosításának, valamint az egyéb jogszabályokban meghatározott követelményeknek az érvényre juttatása érdekében végzett szakszerű ellenőrzés.
Műszaki szaktanácsadás
térkép Az épületgépész mérnök feladata, hogy a beruházót tájékoztassa és számítással igazolja az új vagy felújítandó épületek, energiatakarékos rendszerek kialakításának módjáról.
Feladata továbbá a passzív és aktív elemekkel történő építési vagy korszerűsítési változatok bemutatása, azok bekerülésének kidolgozása a várható energiafogyasztás csökkenésének elemzésével, illetve ezek hányadosát képző megtérülési idők számításával.
Mindezek célja, hogy a megbízónak lehetővé tegye a leggazdaságosabb illetve legésszerűbb döntés meghozatalát.
Épületenergetika
épületenergetika

A Magyarországi szabályozást az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM-rendelet határozta meg, mely 2006. szeptember 1-től kötelező érvényű. Az épület energetikai jellemzőinek tanúsítása a 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet alapján készül. Amennyiben az energetikai minősítési osztályba sorolás nem éri el a „C” Követelménynek megfelelő kategóriát, akkor egyben javaslatot teszünk a tulajdonos részére arra vonatkozólag, hogy egyenkénti vagy együttes energiaracionálás esetén hogyan változik az épület fajlagos primer energiaigénye, illetve ez alapján az épület milyen energetikai minőségi osztályba kerülhet.

Csatornázás

Lakó, kommunális és ipari épületek szennyvíz hálózata. A lefolyó rendszer víznyelési pontjaitól az utcai közcsatornáig, vagy a telekhatáron belül kialakított szennyvízkezelőig tart. Csapadékvíz elvezetés, ereszcsatornától az utcai közcsatornáig, vagy más víznyelő rendszerig, csapadékvíz újrahasznosítás pl. locsolóvíz használatra.

csatornázás

Központi fűtés
központi fűtés

Lakó, kommunális és ipari épületek hőellátó rendszerei. A hőellátó rendszer az épületek központi fűtés, használati meleg víz előállítás, szellőzési levegő, medencevizek és egyéb technológiát ellátó berendezések fűtéséhez alkalmas kazánházak, hőközpontok, hőtermelő berendezései hőleadókkal, csővezetékkel és szerelvényekkel.

Gázellátás
gázellátás

Lakó, kommunális és ipari épületek gázellátása fűtési, háztartási, használati melegvíz készítési, szellőző levegő fűtési, vagy technológia céljára. Az utcai gáz elosztóvezetéktől a gázfogyasztóig tart.

Hűtés - Klímatechnika
hűtés - klímatechnika

Lakó, kommunális és ipari épületek hűtési rendszerei, központi vagy split hűtési, hűtőközpontok, központi hűtési rendszerek fan-coil vagy más beltéri egységekkel, csővezetékkel, szerelvényekkel.

Sűrített levegőellátás
Sűrített levegőellátás

Kommunális és ipari épületeknél létesítendő nagynyomású léghálózat technológia céljára. A kompresszor háztól a levegő-elvételi helyig tart.

Szellőzés
Szellőzés

Lakó, kommunális és ipari épületek szellőző rendszerei, szellőző gépházak, szellőzési rendszerek be- és elszívó anemosztátokkal, légcsatornákkal.

Vízellátás
Vízellátás

Lakó, kommunális és ipari épületek ivó és használati meleg víz ellátása, locsoló hálózata. Vízmérőtől vagy saját kúttól a csapolóig, használati melegvíz készítés a meleg víz termelőtől a csapolóig, víznyomás fokozó berendezések.

Hőszivattyú
Hőszivattyú

Az épület energia fogyasztásának kiszolgálása talajszondás, geotermikus, víz-víz és levegős hőszivattyús rendszerekkel

Központi porszívó rendszerek
porszívó rendszerek

A központi porszívó egy olyan rendszer, amelynek használatával tökéletesen tisztán tartható az otthona vagy irodája. A központi porszívó egy fixen (pl. háztartási helyiségbe, garázsba, de akár az erkélyre is) telepíthető nagy szívóerejű porszívógépből a falba épített csőhálózatból áll, mely csatlakozik a lakótérben vagy irodában lévő falicsatlakozókba. A takarításhoz csupán egy könnyen kezelhető, hajlékony gégecső szükséges, amelyet a falicsatlakozóba helyezünk. A takarítást rendkívül hatékonnyá teszi, hiszen a beszívott levegőt nem a légtérbe fújja vissza és így a poratkák, pollenek, mikroorganizmusok nem okoznak allergikus, asztmatikus megbetegedéseket.

Napenergia hasznosítás
Napenergia

Az épületek használati melegvíz előállításának, medencevizek fűtésének és az alacsonyhőmérsékletű fűtési rendszerek hőenergia ellátása napkollektorok felhasználásával.

Copyright © 1992 by Vizaterv
1138 Budapest, Népfürdő u. 19/b
Tel/Fax: 359-2580, 412-1388
Mobil: +36 30 9426-444
hatter