• VIZATERV ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZŐ ÉS SZAKÉRTŐ KFT.
  • +36 30 942 6444

Szennyvíz csatornázás tervezés

Az épületeinkben, technológiai vízfogyasztó berendezésekben felhasznált ivóvizek szennyvízként folytatják útjukat. A vízvételi helyeken tehát elszennyeződnek, ezért csatornahálózatba vezetve el kell szállítani a külső közmű hálózat rendszerébe vagy szennyvíz gyűjtő és ártalmatlanító medencébe.

Épületeinkben a szennyvizek tehát háromféle forrásból érkezhetnek. Tisztaságuk sorrendjében lehetnek csapadékvizek, kommunális (fekáliás) szennyvizek és technológiai szennyvizek.
Minden esetben kiemelten fontos a szakszerű csatornahálózat kialakítása, mely esetén garantálható a problémamentes működés.

Esővíz elvezetés tervezés

Vállaljuk épületek esővíz elvezetésének tervezését hagyományos gravitációs vagy vákuumos rendszerek kialakításával. Amennyiben a közcsatorna szolgáltató megengedi és egyben előírja, a csapadékvizek késleltetve juttathatók csak be az utcai szennyvízhálózatba. Ebben az esetben gondoskodni kell az esővizek átmeneti tárolásáról és szabályzott körülmények mellett történő kiadásáról. Abban az esetben, amikor a szolgáltató nem engedi meg a csapadékvizek utcai hálózatba történő bejuttatását, a telken belül kell az esővizeket elszikkasztani. Erre a feladatra szikkasztótelep körültekintő tervezése szükséges a talajmechanikai viszonyok pontos ismeretében.

 

A szennyvízhálózat kialakítása során méretezni kell a szükséges vezeték keresztmetszetet, annak lejtését, hogy a rendeltetésszerű használat mellett a dugulás elkerülhető legyen. Ügyelni kell a helyes nyomvonal megválasztására, a tisztíthatóság és üzemeltetés lehetőségét biztosítani kell. A csatornavezeték helyes kialakítása és szereléstechnológiája hatással van az épület komfortjára, illetve állékonyságára. Ezen körülmények figyelembevétele kizárólag körültekintő, gondos tervezés során lehetséges.