• VIZATERV ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZŐ ÉS SZAKÉRTŐ KFT.
  • +36 30 942 6444
Eladáshoz, bérbe adáshoz és pályázatokhoz vállaljuk épületek, lakóegységek energetikai tanúsítványának elkészítését.
Az energetikai tanúsítvány egy eszköz, amely a lakás energetikai tulajdonságairól tájékoztat, valamint javaslatot tesz az energia megtakarítás lehetőségeire.

 

176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról előírja, hogy

a) új épület építése
b) meglévő épület vagy önálló rendeltetési egység
 ba) ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy
 bb) bérbeadása
c) 250 m2 vagy ennél nagyobb hasznos alapterületű, hatósági rendeltetésű, állami tulajdonú közhasználatú épület esetében
hatályos energetikai tanúsítvánnyal kell rendelkezni, melyet a 7/2006 (V.24.) TNM rendeletben rögzített számítás szerint kell elvégezni.
 

Új épület építése esetén a tanúsítvány elkészíttetéséről az építtető gondoskodik, a használatbavételi engedélyre vagy a használatbavétel tudomásulvételére irányuló kérelem benyújtását megelőzően, illetve az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvényben meghatározott egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén a megvalósulást igazoló hatósági bizonyítvány iránti kérelem benyújtását megelőzően. Az épület vagy önálló rendeltetési egység értékesítése, vagy bérbe adása esetén a tanúsítványt bármelyik fél elkészíttetheti.

Az energetikai számítás elvégzését követően a vizsgált épület vagy rendeltetési egység összesített energetikai jellemzője megmutatja milyen hatékony az ingatlanunk.

 

2016. január 1-je után a következő besorolás van érvényben.

Energetikai minőségi osztályok
Energetikai minőségi osztályok

 

Az Európai Unió kiemelten foglalkozik a lakások, közintézmények energiahatékonyságával, és ezért az energetikai tanúsítvány bevezetését minden tagország számára kötelezővé tette. 2002-ben direktívában (Energy Performance of Building Directive) írta elő, hogy az energiafogyasztás és a környezetszennyezés csökkentése érdekében magasabb energiahatékonysági követelményeket kell teljesíteni a lakásoknak és a közintézményeknek. A szabályozás célul tűzte ki, hogy minden tagországban viszonylag rövid időn belül csökkenjen az épületek energiafogyasztása. Célul tűzte ki, hogy 2020-ra az új épületek közel nulla energiaigényűek legyenek (2010/31/EU irányelv 9. cikk).

2021. január elsejétől minden új építésű ingatlan esetében a 7/2006. (V.24.) TNM rendelet VI. melléklet szerinti közel nulla követelménynek kell megfelelnie, melynek egyik feltétele a megújuló energia részaránya. Jelenleg a megújuló energia részarány 25%, vagyis az adott épület összes (fűtés-hűtés-melegvíz előállítás-szellőztetés) energiaigényének legalább 25%-át helyben kell megtermelni.

 

Energetikai tanúsítványra van szüksége?

Vegye fel velünk a kapcsolatot