• VIZATERV ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZŐ ÉS SZAKÉRTŐ KFT.
  • +36 30 942 6444

Igazságügyi szakértő feladatunk, hogy a bíróságok, az ügyészségek, a rendőrség, vagy a jogszabályban meghatározott más hatósági kirendelés, vagy megbízás alapján, a tudomány és a műszaki fejlődés eredményeinek felhasználásával készített szakvéleményünkkel segítsük a tényállás megállapítását, a szakkérdés eldöntését. Így igazságügyi szakértőként a jogszolgáltatásban kettős feladatkört töltünk be: a felderítést, illetve a bizonyítást szolgáltatjuk. Ennek megfelelően módszereket és eszközöket alkalmazunk, adaptálunk, illetve hozunk létre a bizonyítékok felkutatására, valamint a szakértői módszerekkel feltárt tények értékelésére, azok bizonyítási eszközként történő felhasználásra. Szakértőként kutató, fejlesztő tevékenységgel korszerű módszerek és eszközök segítségével és az alkalmazás érdekében, illetve a konkrét ügyekben szakértői vizsgálatot folytatunk, amelyek eredményeként szakvéleményt, vagyis bizonyítási eszközt hozunk létre.