• VIZATERV ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZŐ ÉS SZAKÉRTŐ KFT.
  • +36 30 942 6444

Épületeink működéséhez különféle szellőzőrendszerek szükségesek.

Komfortszellőzésről beszélünk, amikor az épületben tartózkodó lakók, felhasználók számára szükséges jólevegőt kívánjuk biztosítani. Ide tartozik lakókörnyezetünk, munkahelyünk vagy azon épületeink, melyekben végzett tevékenységeinkhez kívánunk kellemes környezetet teremteni.

Lakóépületek, irodaházak, bevásárló és szórakoztatóközpontok, oktatási és kulturális intézmények komfortszellőzésének tervezéséhez számos szabvány ad segítséget. MSZ CR1752, EN 13779, EN 15251, VDI 6022. Természetesen az energetikai követelmények számítását leíró 7/2006 (V.24). TNM rendelet is tartalmaz előírásokat, iránymutatásokat, melyeket tervezés folyamán szükséges betartani. A szakszerűen megtervezett és kivitelezett légtechnikai rendszereket szintén be kell szabályozni, így beszabályozási terv nélkül a feladat maradéktalanul nem végezhető el.

 

A rendelet 2021. január 01-től előírja, hogy az épület 2.1. vagy 2.2. alpontban meghatározott, a tartózkodási zónába minimálisan bejuttatandó friss levegő mennyiséget és az elvezetésre kerülő szennyezett levegőt, így a légcserét, csak szabályozott működésű hővisszanyerős szellőztetőrendszer vagy központi elszívásos szellőzés kiépítésével lehet biztosítani, mely a belső páratartalom és CO2-szint alapján automatikusan és folyamatosan, igény szerint üzemel.

 

 

Technológiai szellőzés

 

Technológiai szellőzés során a műszaki folyamat, technológia számára nélkülözhetetlen minőségű és paraméterű környezetet szellőzőrendszerekkel biztosítjuk. Ide tartoznak azon szellőzőrendszerek is, melyek segítségével káros melléktermékek összegyűjtésre, elszívásra kerülnek, hogy ezt követően leválasztó-szűrő berendezésen átvezetve és megtisztítva a kültérbe vezethetők legyenek. Ezen speciális esetekre példaként említhetők tisztaterek, mérőszobák, labor helyiségek szellőzése, vagy nagykonyhák zsíros levegőjének elszívása, megmunkálófolyamatok technológiai levegőjének elszívása, akkumulátortöltő helyiségek szellőzése, potenciálisan robbanásveszélyes terek (ATEX) szellőzése.

 

Tűzvédelmi szellőzés

 

Tűzvédelmi szellőzésről pedig akkor beszélünk, amikor az életmentéshez szükséges menekülés idejére speciális szellőzőrendszerrel az épületeinkben keletkező tűz esetén felszabaduló hőt és füstöt eltávolítjuk.

Bármelyik rendszerről is van szó, mindegyik esetében fontos, hogy tervezés során átgondolt, számításokkal meghatározott rendszerelemek előre meghatározásra kerüljenek annak érdekében, hogy a szellőzőrendszer működése során ellássa feladatát. A komfort szellőzőrendszerek is szabályozásra kerültek a 7/2006 (V.24.) TNM rendeletben.

 

Vállaljuk lakó- és irodaépületek komfort és tűzvédelmi szellőzőrendszereinek, technológiai terek, pl. uszodák, nagykonyhák, ipari folyamatok szellőzőrendszereinek tervezését.
Nagy tapasztalattal rendelkezünk az ipari rendszerek (megmunkálógépek elszívása, tisztaterek, laborok, vizsgálóállomások, robbanásveszélyes környezet) szellőzésének tervezésében.