• VIZATERV ÉPÜLETGÉPÉSZETI TERVEZŐ ÉS SZAKÉRTŐ KFT.
 • +36 30 942 6444

Napjainkra egyre fontosabbá vált a felhasznált ivóvíz higiénikus, gazdaságos kiszolgálása.

 

A mai kor előírásainak megfelelő korszerű, higiénikus és kielégítő komfortot biztostó vízhálózata tervezés nélkül nem alakítható ki.

 

A használati melegvíz előállítása és a vízvételi helyekre történő szállítása a higiéniai követelményeken felül energetikai előírások betartását is megkívánja. Az azonnali melegvízvételezés nem valósítható meg cirkulációs vezetékhálózat nélkül. A cirkulációs hálózat pedig csak akkor látja el megfelelően a szerepét, ha azon biztosítható a tervezési munka során kiszámított tömegáram. Az így, szakszerűen méretezett és kialakított cirkulációs rendszer működése azonban csak akkor lesz megfelelő, ha a megépítés után a beszabályozási munkát is elvégzi a kivitelező cég. Ez pedig kizárólag beszabályozási terv alapján lehetséges, melynek elkésztését a sokszor emlegetett 7/2006 (V.24.) TNM rendelet előírja.

Ivóvíz

A jól működő cirkulációs hálózat higiéniai okok miatt is fontos, tehát aki nem tervezés során meghatározott rendszert építtet, az egyrészről nem tartja be a jogszabályi előírást, másrészről kockáztatja az egészségét

A legionella baktériumok által okozott fertőzési kockázatok csökkentéséről szóló rendelet (49/2015. (XI. 6.) EMMI rendelet,) 2016. február 4-én lépett hatályba.
A tervezést, a csővezeték-méretezést segíti az MSZ EN 806 szabvány (Épületeken belüli, emberi fogyasztásra szánt vizet szállító vezetékek követelményei).

 

A szabvány öt részből áll, zárójelben a hatálybalépés dátuma látható.

 1. rész: Általános követelmények (2001)
 2. rész: Tervezés (2005)
 3. rész: Csőméretezés, egyszerűsített módszer (2006)
 4. rész: Kivitelezés (2010)
 5. rész: Üzemeltetés (2012)
Cirkulációs vezetékhálózat

A korszerű ivóvíz hálózatok tervezésekor nagy hangsúlyt kell fektetni a megfelelő anyagválasztásra is.

Az ivóvíz hálózat minden elemének rendelkeznie kell engedéllyel ivóvízre.
Az MSZ EN 806-2 szabvány „A” melléklete tartalmazza az engedélyezett anyagok listáját. A fémes anyagok szakszerű kiválasztásához a korrózióvédelmi szempontokat az MSZ EN 12502 1-5 tartalmazza.

Az MSZ EN 12502-2005 szabvány öt részből áll.

 1. rész: Általános követelmények
 2. rész: A réz és rézötvözetek befolyásoló tényezői
 3. rész: A tűzi horganyzott vasanyagok befolyásoló tényezői
 4. rész: A korrózióálló acélok befolyásoló tényezői
 5. rész: Az öntöttvas, az ötvözetlen és gyengén ötvözött acélok befolyásoló tényezői.

Előzőek alapján rendkívül fontos, hogy az épületek ivóvíz hálózata (hideg, meleg, cirkulációs) szakszerűen legyen kialakítva. Cégünk tervezői munka során lakó, kommunális és ipari épületek ivó- és használati melegvíz ellátásának, locsolóvíz hálózatának tervezését szakszerűen elvégzi.